Danmarks biodiversitet

BOGKAPITEL

Tilstanden for arter og naturtyper i Danmark er værre end gennemsnittet for EU. Den største årsag til problemet er, at der ikke er afsat nok plads til naturen. Tab og ødelæggelser af levesteder er biodiversitetens største problem overalt på Jorden – også her i Danmark.

Du kan læse eller downloade kapitlet her:

DOWNLOAD

Bogkapitlet Danmarks biodiversitet: status, trusler og fremtid er skrevet af professor Carsten Rahbek (centerleder på CMEC).

Kapitlet er oprindeligt udgivet i bogen Hvilken natur? – En antologi om natursyn og natur i Danmark. Bogen er redigeret af Anne Katrine Gjerløff og Karsten Elmose Vad og udgivet af Biologiforbundet i 2021.