Biodiversitet i danske bøgeskove

Datapakke til download

Klik her for at downloade datapakken.

Hjælpevideoer til Excel
Svarmuligheder
Om Bøgeskovsprojektet: Her kommer data fra

De data, som du arbejder med i denne aktivitet, kommer fra et forskningsprojekt ved navn Bøgeskovsprojektet. Bøgeskovsprojektet blev udført i årene 2014-2022 af forskere fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet i samarbejde med Naturstyrelsen. Projektet blev ledt af lektor Jacob Heilmann-Clausen og professor Carsten Rahbek. Formålet med projektet var undersøge, hvordan biodiversiteten ser ud i forskellige danske skove og at kortlægge forskellene i biodiversitet mellem dyrket skov og urørt skov.

Detaljer om forsøgsdesignet:

Bøgeskovsprojektet undersøgte biodiversiteten i følgende forskellige danske skovområder:

  • Rold (1 område)
  • Silkeborg (1 område)
  • Gråsten (1 område)
  • Sorø (1 område)
  • Møn (1 område)
  • Gribskov (5 områder)

I hver af de i alt 10 skovområder undersøgte man biodiversiteten i 4 individuelle plots på ca. 2-3 hektar. To af disse plots har været dyrket skov (konventionel og naturnær drift), mens de to resterende plots har været urørt skov (ung og gammel). I alt har Bøgeskovsprojektet altså undersøgt 40 forskellige lokaliteter i de ovennævnte danske skovområder. I denne aktivitet arbejder du med data fra alle 40 lokaliteter, inddelt i skovtyperne ‘Dyrket skov’ og ‘Urørt skov’.

Alle plots er blevet udvalgt, så de ligner hinanden så meget som muligt. Dette er blevet gjort, så plottene bedre kan sammenlignes med hinanden. Derfor er de plots, som er udvalgt fra de urørte skove, mindre varierede, end hvad man ellers kunne forvente i en urørt skov.

Desuden er de urørte skove i Danmark hverken særligt store eller særligt gamle. En urørt skov opnår først sit fulde potentiale ift. heterogenitet og antal arter, når den har været urørt i omkring 200-250 år eller mere – og det er der meget få arealer i Danmark, som har. Derfor ser vi ikke nødvendigvis den fulde effekt på biodiversiteten i de områder af urørt skov, som er blevet undersøgt i Bøgeskovsprojektet.

figure icon

Kortet viser de skovområder i Danmark, hvor Bøgeskovsprojektets undersøgelser fandt sted. Forskerne undersøgte både dyrket skov og urørt skov ved alle lokaliteterne. Skovkortet er fra rapporten 'Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove' udgivet af CMEC i 2016.